karaks…

  Nalaza tao amin’ny tambazotra sôsialy tato ho ato ny karaoké Malagasy mampiasa ny application Sing / Smule.
Tsara dia tsara tokoa ilay izy satria ahafahana mampiara-peo amin’ny olona isankarazany erak’izao tontolo izao, na namana io na olon-tsy fantatra, na koa mpanakanto kalazalahy sy kalazavavy.

 Ny fomba fanaovana azy moa dia tsotra ihany. Mihira ny olona iray, apetrany en ligne eo ny feony sy ny horonan-tsariny, ary avy eo izy dia mametraka invitation ho an’izay liana te-hampiara-peo aminy. Tsy voafetra ny isan’ny olona afaka mandray an’iny invitation iny. Mety atao duo, ary mety koa atao rodo-be. Io no antsoin-dry zareo amin’ny voambolana manao hoe “collab” (izany hoe collaboration = fiaraha-miasa). Io ambony io ohatra dia misy collab iray. Ity ambany ity kosa dia invitation iray.


++++++++++++++++


About lerastah

Mpaka sary lamaody
This entry was posted in mozika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *