mbola rano ihany

  Tsy eto amintsika ihany no mihena ny orana. Any andafy any Zamerika any koa dia misy toerana miha-maina sy tsy misy orana, ary vokatr’izany dia mihamaro ny mpangala-drano, ka matetika dia miditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana noho ny disadisa mikasika ny rano sy ny fandrindrana ny anjara-ranon’ny tsirairay avy eo anivon’ny fokonolona.
Tsara ho fantatra ny toy izao sao sanatria mety hitranga eto amintsika amin’ny rehetra afaka amam-polotaonany vitsivitsy… (Lahatsoratra sy horonampeo: radiô NPR).


Ny eto amintsika koa…,
miezaka hatrany.About lerastah

Mpaka sary lamaody
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.