Monthly Archives: Oktobra 2018

mbola rano ihany

  Tsy eto amintsika ihany no mihena ny orana. Any andafy any Zamerika any koa dia misy toerana miha-maina sy tsy misy orana, ary vokatr’izany dia mihamaro ny mpangala-drano, ka matetika dia miditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana noho ny disadisa mikasika … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment