Hendry ny Malagasy

Hafa ihany ny fahendrena Malagasy.
Eo amintsika Malagasy dia fady mihitsy izany mampitaha ny olona iray amin’ny alika na amboa.
Anisan’ny ompa tsy hay leferina, ohatra, ny hoe “ilay amboa razana ity” na hoe “ilay alikalahy ity” na koa hoe “ilay alikavavy ity“.
Any amin’ny firenen-kafa kosa anefa dia ireo olona heverina fa “manan-kaja” indray no tsy misalasala manao izany.

Mbola hafa ihany ny fahendrena Malagasy. Tsy mena-mitaha amin’ny hafa ny Malagasy satria mahay mifanaja ary mendri-panajàna.

  While comparing people to dogs seems to be viewed as an innocuous joke in other countries, things are not quite the same here in Madagascar where calling someone a dog would rather be perceived as an extremely outrageous insult that could spark widespread hatred and grudge against the perpetrator.

About lerastah

Mpaka sary lamaody
This entry was posted in pôlitika. Bookmark the permalink.