Rano e, rano

Resaka tsotsotra anio. Rehefa tsy ampy rano ianao dia lasa kizitina, mora tezitezitra, lasa tsy afaka mieritreritra tsara, ary sahirana vao mahavita mifanto-tsaina amin’ny zavatra atao.
Miverina amin’ny laoniny anefa ireo rehefa misotro rano ianao.
Noho izany, mitandrema ihany rehefa mitohy ny hafanana migaingaina.
Misotroa rano raha mbola misy azo sotroina ihany.
ORIGINAL_http://timbllr.nl/

About lerastah

Mpaka sary lamaody
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.