Protected: trano fandraisambahiny ao Tana

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fizahantany | Comments Off on Protected: trano fandraisambahiny ao Tana

Protected: Vakansy

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.

Protected: DL next

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.

karaks…

  Nalaza tao amin’ny tambazotra sôsialy tato ho ato ny karaoké Malagasy mampiasa ny application Sing / Smule.
Tsara dia tsara tokoa ilay izy satria ahafahana mampiara-peo amin’ny olona isankarazany erak’izao tontolo izao, na namana io na olon-tsy fantatra, na koa mpanakanto kalazalahy sy kalazavavy.

 Ny fomba fanaovana azy moa dia tsotra ihany. Mihira ny olona iray, apetrany en ligne eo ny feony sy ny horonan-tsariny, ary avy eo izy dia mametraka invitation ho an’izay liana te-hampiara-peo aminy. Tsy voafetra ny isan’ny olona afaka mandray an’iny invitation iny. Mety atao duo, ary mety koa atao rodo-be. Io no antsoin-dry zareo amin’ny voambolana manao hoe “collab” (izany hoe collaboration = fiaraha-miasa). Io ambony io ohatra dia misy collab iray. Ity ambany ity kosa dia invitation iray.


++++++++++++++++


Posted in mozika | Leave a comment

Protected: 4 × 4

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in pôlitika | Enter your password to view comments.

Protected: Xmas 2019

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in pôlitika | Enter your password to view comments.

Protected: DL now

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.

Protected: DL now

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.

Protected: DL now

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.

Protected: C&P

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in fafnaretanmaso | Enter your password to view comments.